Disputas 2014Šiemet tradiciškai Fiesta Personæ" renginių savaitės pradžią skelbs „Disputas“. Tai - dviejų žmonių žodinis ginčas visuomenei aktualiais klausimais. 
Šiuo metu Lietuvos švietimo sistemoje randantis nemažai pokyčių, tiek plačiojoje visuomenėje, tiek Universiteto bendruomenėje galime išgirsti daug skirtingų nuomonių švietimo atžvilgiu. Pasistengėme atliepti į bendruomenės reiškiamą poreikį daugiau apie tai išgirsti, todėl šių metų „Disputo“ tema -
Universiteto likimas globalizacijos akivaizdoje.
Kovo 17 d., 13.00 val. VU Teatro salėje stebėsime kaip disputuos prof. Rimantas Želvys (proponens) ir doc. Nijolė Radavičienė (opponens), o „Disputo“ pabaigoje Filosofijos fakulteto dekanas prof. Arūnas Poviliūnas (preasens disputationis) skelbs nugalėtoją.